7HD ร้อนออนไลน์

สมศักดิ์ ผุดไอเดียสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ว่า รัฐบาลประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ โดยการประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย ถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย มีการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยกระทรวงยุติธรรมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการนำแผนไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง พร้อมยกกรณีเด็กนักเรียน 2 คน ในจ.มุกดาหาร ที่ถูกแก๊งครูและรุ่นพี่ข่มขืนกระทำชำเรา โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ระดมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงยุติธรรมกำลังมีแนวคิดสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ หลังพบปัญหาผู้ประกอบการไม่กล้าจ้างงานหรือรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน โดยจะเร่งประสานไปยังกระทรวงต่างๆ ให้สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าใช้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พ้นโทษในระหว่างถูกควบคุมตัวและไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำ และยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ เนื่องจากแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาในระยะสั้น 2 ปี ได้ขอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้กับบริษัท,ห้างร้านที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ซึ่งกระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนพ้นโทษนักโทษต้องมีทักษะอาชีพและต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19