ข่าวภาคค่ำ

อย.ขยายผลตรวจสอบ เจลแอลกอฮอล์ไม่ถึง 70%

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตรียมขยายผลตรวจสอบ หลังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ที่บางยี่ห้อพบไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยถึงกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดผลทดสอบปริมาณเเอลกอฮอล์ในเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 39 ตัวอย่าง พบบางผลิตภัณฑ์มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง อย. เตรียมขยายผลเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

เบื้องต้นจากผลการตรวจวิเคราะห์เจลแอลกอฮอล์ที่พบปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรไม่มาก อาจมีความเป็นไปได้ว่าแอลกอฮอล์มีการระเหยไประหว่างรอจำหน่าย ซึ่ง อย. จะได้แนะนําผู้ประกอบการ ถึงกระบวนการผลิต และภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันการระเหยแอลกอฮอล์ พร้อมกันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิต และสถานที่จำหน่าย พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ มีปัญหาทั้งหมด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอายัดเครื่องสําอางที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย กระจายถึงมือผู้บริโภค หากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทลายแหล่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถิติการรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์ วันที่ 31 พฤษภาคม มีจำนวนใบรับจดแจ้ง 12,269 รายการ จากผู้ประกอบการ 2,038 ราย