สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : สนง.อัยการจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เยียวยาโควิด-19

กิจกรรมดี ๆ ของสำนักงานอัยการจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

โดย นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมีเครื่องอุปโภคบริโภค และไข่ไก่คนละ 10 ฟอง มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ