7HD ร้อนออนไลน์

โคราชงดจัดงานแห่เทียนพรรษาในปีนี้

วันนี้ (8 มิ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังไม่สงบ ในส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ด้วย จึงส่งผลกระทบต่อการจัดงานแห่เทียนพรรษาที่จะมีขึ้นในต้นเดือน ก.ค.2563 นี้

นายสมชาย ธนวรกิจ ประชาสัมพันธ์วัดใหม่สระประทุม ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่าทางวัดใหม่สระประทุมมีความยินดีที่จะจัดงานแห่เทียนพรรษา แต่เราต้องทำตามคำสั่งรัฐบาลและคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีมติให้งดจัดงานแห่เทียนพรรษาทั้งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมงานแห่เทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก

“ดังนั้น ปีนี้ในจังหวัดนครราชสีมาจึงไม่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งทางวัดมีความพร้อมในการจัดงานแห่เทียนพรรษาก็ตาม จึงขอยกยอดไปในปีหน้า หรือหากปีหน้าเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติ ทางวัดก็จะจัดงานแห่เทียนพรรษาเช่นเดิม ก็ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวให้อดใจรอ” นายสมชาย กล่าว