ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง และพื้นที่อำเภอขุขันธ์ รวม 3,573 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎร และเจ้าหน้าที่ ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอไพรบึง และอำเภอขุขันธุ์ รวม 20 ครอบครัว พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และช่วยซ่อมแซมบ้านให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วน จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ในห้วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ยุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,573 ครัวเรือน ประชาชนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต 3 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด