ห้องข่าวภาคเที่ยง

บขส. เปิดเดินรถภาคใต้ทุกเส้นทาง-รฟท. เพิ่ม 106 ขบวน เริ่ม 11 มิ.ย.นี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กลับมาเปิดเดินรถให้บริการในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางเป็นวันแรก หลังหยุดให้บริการนานกว่า 2 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการจะเดินทาง หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดให้สามารถเดินทางในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ โดยได้กำชับให้พนักงานคุมเข้มความปลอดภัยด้านการเดินทางและสุขอนามัย พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเตรียมเปิดวิ่งรถไฟเพิ่ม 106 ขบวน มีทั้งขบวนรถโดยสารทางไกล, ขบวนรถชานเมือง, ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการในตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

ด้านกรมการขนส่งทางราง เดินหน้าคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกราย ลงพื้นที่สุ่มตรวจการบริการผู้โดยสาร เพื่อติดตามและประเมินปัญหาความหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่จุดจำหน่ายบัตรโดยสารไปจนถึงภายในตู้โดยสาร หลังจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คนต่อวัน เน้นย้ำให้ผู้ให้บริการทุกรายเพิ่มความถี่สูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อให้เกิดระยะความห่างระหว่างผู้โดยสาร และลดระยะเวลารอคอยการใช้บริการของประชาชน

ทั้งนี้ทางกรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการทุกราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกมาตรการในการเดินทางระบบราง รับการผ่อนปรนหรือคลายล็อกระยะที่ 4 และการเปิดภาคเรียนที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในเร็ววันนี้ เพื่อเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป