สนามข่าว 7 สี

รฟท.ขานรับคลายล็อกเฟส 3 เพิ่มเส้นทางเดินขบวนรถทั่วประเทศ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

วันพรุ่งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะขยายเส้นทางเดินขบวนรถทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ยังคงกำหนดเวลาเดินขบวนรถต้องก่อน 23.00 น. และให้ถึงจุดหมายปลายทางหลัง 03.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเคอร์ฟิว

โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ขานรับการคลายล็อกเฟส 3 ผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัดของพี่น้องประชาชน โดยประกาศเปิดเดินขบวนรถไฟโดยสารทางไกลทั่วประเทศ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก ภาคเหนือ ขาไปเพิ่ม 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษขาไปที่ 7 และ 9 เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ขากลับอีก 2 ขบวน เป็นรถด่วนพิเศษขากลับที่ 8 และ 10 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ

ภาคอีสาน ประกอบด้วยขบวนรถด่วนพิเศษขาไปและกลับอย่างละ 2 ขบวน เป็นรถด่วนพิเศษที่ 23 และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 71 เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี, กรุงเทพ-หนองคาย ส่วนขากลับมีทั้งหนองคาย-กรุงเทพ และอุบลราชธานี-กรุงเทพ

ภาคใต้ เพิ่ม 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ-สุไหงโกลก และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี

แต่จะงดให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยรถไฟทุกขบวนที่เพิ่มมาจะออกเดินทางก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจุดหมายปลายทางหลังเวลา 03.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเคอร์ฟิว

ส่วนใครที่จะเดินทางด้วยเครื่องบิน ตอนนี้สายการบินในประเทศเขาก็เพิ่มเที่ยวบินเดินทางภายในประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางของประชาชน ประกอบด้วย ท่าอากาศยานขอนแก่น ชุมพร ตรัง นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน แม่สอด ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. หรือปรับลดเวลาให้สั้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม