สนามข่าว 7 สี

UNICEF ออกแคมเปญ ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด ระดมทุนช่วยยับยั้งการระบาดของโควิด-19

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ออกแคมเปญ "ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด" เพื่อเร่งระดมทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวหลายล้านคน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ที่กำลังขาดแคลนสบู่ เครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยร่วมบริจาค พิมพ์ COVID แล้วส่ง SMS มาที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท