ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เลี้ยงโคนมอินทรีย์ สู่วิถีเกษตรยั่งยืน

วันนี้จะพาไปชมวิธีการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ของเกษตรกรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยลดทั้งต้นทุนการผลิต และนำน้ำนมโคที่ผลิตได้ขยายสู่ตลาดคนรักสุขภาพ นอกจากนี้เกษตรกรยังต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปน้ำนมขาย