7 สีช่วยชาวบ้าน

ผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำถนนในชุมชนพัง เดินทางลำบาก จ.นนทบุรี

ผู้รับเหมาทิ้งงานทำถนน วางท่อระบายน้ำ นานกว่า 6 เดือน ทำให้ชาวบ้านที่นนทบุรีเดือดร้อน

ชาวบ้านชุมชนไทรม้าซอย 4 แยก 1 หมู่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ เข้ามาแก้ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 24 ธันวาคม 2562 แต่ปัจจุบันก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จุดที่วางท่อระบายน้ำก็ขุดไม่เรียบร้อย ทำให้เกิดปัญหาทั้งฝุ่น ทั้งน้ำขังเฉอะแฉะ เดินทางลำบาก ชาวบ้านต้องใช้ไม้กระดานวางพาดเป็นสะพานเชื่อมทางเดินเข้า-ออกบ้าน

นายสุรินทร์ สาเเย้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลไทรม้า เล่าว่า ช่วงแรกที่ผู้รับเหมาเข้ามาขออนุญาตก่อสร้างถนน ได้แจ้งกับตนและชาวบ้านว่าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา แต่หลังจากเริ่มขุดหลุมเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งมีความลึกประมาณ 1.5 เมตร ก็ทิ้งงานไว้ อ้างว่าทางการประปาไม่มาย้ายท่อน้ำ ทำให้ทำงานต่อไม่ได้ จากนั้นก็หายไป ทำให้ตนเองและชาวบ้านต้องไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า

ด้านนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางเทศบาลฯ ได้พยายามติดต่อผู้รับเหมามาตลอด แต่ทางผู้รับเหมายังนิ่งเฉยไม่มาทำงานต่อ อ้างว่ากลัวคนงานจะติดโควิด-19 ทำให้ทางเทศบาลฯ ต้องดำเนินการปรับเงินจากผู้รับเหมา แม้ทางผู้รับเหมายืนยันที่จะก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จก็ตาม