ข่าวภาคค่ำ

ประกาศผลสอบ ม.1 เตรียมพร้อมมาตรการเปิดเทอม 1 กรกฎาคมนี้

โรงเรียนทั่วประเทศ ประกาศผลสอบเข้า ม.1 แล้ว และเตรียมความพร้อมมาตรการเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุให้เรียนห้องละไม่เกิน 20-25 คน และอาจใช้วิธีสลับวันให้เด็กมาเรียน

แม้ว่าเด็ก ๆ และผู้ปกครองจะรู้ผลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้ว แต่ก็มีเด็กและผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไปตรวจสอบรายชื่อติดบอร์ด เช่นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 เรียงตามลำดับคะแนน พร้อมวัน-เวลา ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12-13 มิถุนายนนี้ สำหรับเด็กและผู้ปกครองที่ผิดหวังจากสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ขอให้ไปติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจะจัดที่เรียนใหม่ให้เด็กทุกคน

ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมมาตรการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ที่มีขั้นตอนเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนประเมินความปลอดภัย ก่อนเปิดเรียนการเรียนการสอน ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษา จำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน ขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ห้องเรียนละ 25 คน

ส่วนโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเกินกว่านี้ สพฐ. เสนอรูปแบบให้จัดการเรียนการสอนสลับวันเรียน เป็นวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ หรือ อังคาร, พฤหัสบดี สลับวันคู่ วันคี่ หรือแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนจะกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข ในการป้องกันโควิด-19