ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 7/2563

ที่ห้องดอยคำ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน, การปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อสำรองในกรณีไฟฟ้าดับ รวมถึงการพิจารณาแผนการดำเนินการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำหรับสินค้า 9 รายการ และการผลิตกาแฟแคปซูล ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยโครงการหลวงได้ทดลองผลิต และทดสอบรสชาติแล้ว พบว่า กาแฟแคปซูลตัวอย่าง ซึ่งเป็นกาแฟเฉพาะถิ่นจากแหล่งผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นพืชสำคัญในการสร้างป่า ได้รับการยอมรับทั้งแบบคั่วเข้มและคั่วกลาง

ในตอนบ่าย ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง ปัจจุบัน แล้วเสร็จในงานโครงสร้างฐานราก ตอม่อ 6 อาคาร และโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 1 ส่วนการดำเนินการโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 56.67, งานก่อผนัง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และงานโครงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 4.83 โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด