ห้องข่าวภาคเที่ยง

รถไฟสายใต้เปิดเดินรถข้ามภาควันแรก หลังหยุดให้บริการมานานกว่า 2 เดือน

บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถไฟตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังการรถไฟแห่งประเทศไทย อนุญาตให้รถไฟสายใต้กลับมาเปิดการเดินรถข้ามภาค ข้ามจังหวัดได้เป็นวันแรก หลังหยุดให้บริการมานานกว่า 2 เดือน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ส่วนมาตรการด้านสาธารณสุข ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ส่วนพนักงานทั้งที่สถานีและบนขบวนรถ จะสวมถุงมือหรือเฟซชิลด์เพิ่มในการให้บริการ งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ และติดตั้งจุดสแกนลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะให้บริการทุกตู้โดยสาร

โดยขบวนรถไฟสายใต้ที่เปิดให้บริการ มีทั้งหมด 5 ขบวน ได้แก่ รถด่วนพิเศษชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพฯ รถด่วนพิเศษสุไหงโกลก-กรุงเทพฯ รถด่วนพิเศษสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ รถด่วนตรัง-กรุงเทพฯ และขบวนรถเร็วชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก

ที่จังหวัดยะลา ก็กลับมาเดินรถเป็นวันแรกเช่นกัน โดยขบวนแรกคือ ขบวนรถธรรมดา ยะลา-สุไหงโกลก และขบวนรถธรรมดา ยะลา-นครศรีธรรมราช ทั้ง 2 ขบวนออกเดินทางจากสถานีรถไฟยะลา เมื่อเวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา โดยมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เว้นระยะห่างที่นั่งในตู้โดยสาร และการตรวจตรารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งบนขบวนรถไฟและตรวจสิ่งของต้องสงสัย ป้องกันผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาส