7HD ร้อนออนไลน์

ยอมถอย ขสมก.ไม่บังคับผู้ใช้บริการรถเมล์สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะขึ้น-ลง รถเมล์

กรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ดีเดย์ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถโดยสาร สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) แอปพลิเคชันไทยชนะ เช็กอินเมื่อขึ้นใช้บริการและเช็กเอาต์ก่อนลงจากรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อไว้ใช้ในการสืบสวนโรคโควิด-19 กรณีพบการระบาด 

ล่าสุดนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ ขสมก. กล่าวว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการเริ่มใช้แพลตฟอร์มไทยชนะวันแรกพบว่า ผู้เช็กอินและเช็กเอาต์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ส่วนการร้องเรียนถึงข้อขัดข้องต่างๆ ทาง ขสมก.ขอน้อมรับและไม่ได้บังคับเพียงแต่ขอวามร่วมมือเท่านั้น เช่น ผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ได้บังคับให้ลงชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เนื่องจากเข้าใจปัญหาและความไม่สะดวก หากต้องดำเนินการระหว่างขึ้นลงจากรถโดยสาร ดังนั้น หากผู้ใช้บริการรถเมล์ไม่สะดวกจึงไม่ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ รวมทั้งจะประสานกับธนาคารกรุงไทย เจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อสรุปจำนวนผู้โดยสารที่ใช้งานให้ชัดเจนในวันถัดไป

ด้านนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก.กล่าวยืนยันว่า ไม่บังคับให้ผู้ใช้บริการรถเมล์ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ  แต่ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถเมล์ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถเมล์ การนั่งและยืนตามจุดที่กำหนด ซึ่งรถเมล์ 1 คัน อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกิน 10 คน กรณีผู้ใช้บริการเต็มต้องรอใช้บริการรถเมล์คันถัดไป เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

อย่างไรก็ตาม อยากเชิญชวนผู้ใช้บริการถเมล์ ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบรายเที่ยว,บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และบัตรโดยสารนักเรียน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถเช็กอิน แอปฯ ไทยชนะผ่านการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด บนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC ของพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันที ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้นกับผู้ใช้บริการ