ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบ ประมาณ 2563 ซึ่งมีแผนทำวิจัย 11 หมวดงาน 49 โครงการ นำองค์ความรู้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกคีนัวพันธุ์ใหม่จนได้รับการขึ้นทะเบียน 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์เหลืองห้วยต้ม และแดงปางดะ ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องระเหยสารสกัดจากตัวอย่างพืช เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างด้วยท่อลมร้อนขยายผลเครื่องต้นแบบ 6 เครื่องไปใช้ที่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 6 แห่ง และนำองค์ความรู้จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสตรอว์เบอร์รี และอายุการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์กล่องปลอดเชื้อไปต่อยอดปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์กล่องน้ำผลไม้ดอยคำ จัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเกษตรกรในศูนย์พัฒนาฯ ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปลายปีนี้ มีแผนขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และจดสิทธิบัตรผักและไม้ดอกอีก 5 เรื่อง

จากนั้น ไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อวิจัย ทดลอง และขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาว ต่อมาปี 2514 โครงการหลวงได้รับการสนับสนุนสายพันธุ์เห็ดหอมและเห็ดหูหนูจากต่างประเทศ จึงได้เริ่มวิจัยเพาะปลูกบนดอยปุยพบว่า สามารถเพาะเลี้ยงและให้ผลผลิตได้ดี ปัจจุบันมีพันธกิจหลักคือ เป็นแหล่งเก็บรักษา ผลิต และขยายหัวเชื้อเห็ด มีห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับแยกเชื้อเห็ดโดยเฉพาะ ที่ผ่านมา ได้ผลิตเห็ดเขตหนาวหลายชนิด และเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา สามารถจำหน่ายเป็นเห็ดสดเพื่อบริโภค และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาเฟินตัดใบและเฟินกระถาง ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่อง จากโครงการวิจัยเฟินเศรษฐกิจเพื่อปลูกทดแทนฝิ่นในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุย มีการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์เฟินหายาก ปรับปรุง พัฒนา และขยายพันธุ์เฟินหายากและชนิดใหม่ กว่า 500 ชนิด ผลิตเป็นเฟินกระถางและเฟินตัดใบเพื่อการค้า ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด