สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก น้ำประปามีตะกอน-สีขุ่นแดง จ.ยโสธร

ที่ยโสธร ชาวบ้านเดือดร้อนเหมือนกัน เพราะน้ำประปาของหมู่บ้าน เขาบอกว่าบางวันมีสีขุ่นแดง และบางวันมีตะกอน จนไม่สามารถที่จะนำน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคได้เลย

ชาวบ้านที่บ้านสุขเกษม ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน

ชาวบ้านเปิดจากสายยางให้ดูเลย ทั้งขุ่น ทั้งมีตะกอน มองไม่เห็นก้นถังเลย สีเหมือนน้ำโคลนเลย

ชาวบ้านก็ไม่กล้านำไปใช้ ต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนซื้อน้ำสะอาดบรรจุถัง ถังละ 10 บาท มาใช้อาบน้ำแทน ซึ่งก็เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวขึ้นมาอีก

ชาวบ้านบอกน้ำประปาเป็นแบบนี้มานาน 2-3 ปี แล้ว ไม่มีการแก้ไข ทั้ง ๆ ที่เคยแจ้งไปยังผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วหลายครั้ง ซึ่งก็รับปากว่าจะมีการแก้ไข แต่ก็ยังพบปัญหาเช่นเดิมมาโดยตลอด ชาวบ้านก็ต้องทนเพราะไม่มีทางเลือก
 
ชาวบ้านบอกการที่น้ำประปามีสีขุ่นแดง เพราะการบริหารจัดการของระบบประปาไม่ดีพอ ระบบการกรองน้ำไม่มีคุณภาพ จึงอยากฝากไปถึงผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน และช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย