สนามข่าว 7 สี

ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน ประชาชนทำอะไรได้บ้าง

ตามที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอให้ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว เป็นเวลา 15 วัน แต่ยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมคลายล็อกเฟส 4 ประชาชนอย่างเราจะทำอะไรเพิ่มเติมจากเดิมได้บ้าง ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอย่างไรได้บ้าง

อันดับแรกเลย จากที่ตอนนี้ 23.00 น. เราต้องเข้าบ้านแล้ว หากไม่มีเคอร์ฟิว จะไม่มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกเคหะสถานอีกต่อไป เดินทางออกจากบ้าน เวลาไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ต่อมาร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าริมทาง หาบเร่ แผงลอย หรือร้านอาหารโต้รุ่ง สามารถกลับมาค้าขายได้ตามปกติ ไม่มีกำหนดเวลาเปิด-ปิดร้าน การเดินทางก็จะสะดวกขึ้น เพราะจะไม่มีด่านความมั่นคง ที่คอยตรวจสอบผู้ที่เดินทางออกจากบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิว รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า จะกลับมาให้บริการได้ตามเวลาปกติ ซึ่งก็จะเป็นผลดีสำหรับคนที่เลิกงานในช่วงเวลา 21.00-22.00 น. ด้วย

ตลาดนัดกลางคืน สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด ที่ต้องมาเตรียมจัดร้านก่อน 03.00 น. ก็สามารถออกจากบ้านได้ ไม่ต้องรอให้ถึง 04.00 น. แล้ว ผู้ประกอบการ บริษัทต่าง ๆ ก็ไม่ต้องทำหนังสือขออนุญาตให้พนักงานออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน และสามารถออกมาชุมนุมกันได้ด้วย

ทั้งนี้ยังคงมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยู่ ดังนั้นก็ยังมีบางกิจกรรมที่เรายังทำไม่ได้ อย่างเช่น ห้ามจัดให้มีกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ยังห้ามทำการบินเข้า-ออกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยทางบก น้ำ อากาศ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ศบค. อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือประชาชน งด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าการพิจารณายกเลิก หรือคงไว้ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นหลัก เพราะการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์ และหากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วสถานการณ์โควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีก ก็สามารถประกาศใช้ใหม่ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน รวมทั้งคลายล็อกเฟส 4 สาย ๆ วันนี้ ศบค.ชุดใหญ่ จะพิจารณาแล้ว แต่ ศบค. ก็แง้ม ๆ มาแล้วว่า วันนี้มีข่าวดีแน่นอน