สนามข่าว 7 สี

แรงงานเกือบ 6 หมื่นคน ชวดเงินว่างงาน คาดจ่ายได้ภายในเดือนนี้

แรงงานกว่า 60,000 คน ยังเดือดร้อน ถูกตัดสิทธิ์ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันการว่างงาน หยุดงานจากเหตุสุดวิสัย เรื่องนี้ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม เตรียมเสนอให้ได้รับเงินเยียวยา ช่วยเหลือการตกงานในช่วงโควิด-19

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาและคณะ เข้าพบหารือกับ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรับฟังมาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างงาน จากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์โควิด-19 ของสำนักงานประกันสังคม

จากการตรวจสอบ พบว่าขณะนี้ยังมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงเงินช่วยเหลือใด ๆ ทั้งจากประกันสังคม ที่เป็นเงินประกันการว่างงาน และเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของรัฐบาล คือ กลุ่มแรงงานใหม่ที่ทำงานไม่ครบ 6 เดือน แล้วต้องมาตกงาน หรือสถานประกอบการถูกคำสั่งภาครัฐให้ปิดงาน และตกงานจากเหตุสุดวิสัย ในสถานการณ์โควิด-19

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม เตรียมเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่แรงงานกลุ่มนี้ ที่มีอยู่กว่า 59,000 คน กับกระทรวงการคลัง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 890 ล้านบาท เพื่อมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่แรงงานกลุ่มนี้ โดยคาดว่าจะจ่ายได้ภายในเดือนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้เงินว่างงาน 62% ของค่าจ้าง

ด้านการดำเนินการเร่งรัดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบหยุดงานชั่วคราว ขณะนี้มีลูกจ้างยื่นขอสิทธิ์และกว่า 1,557,000 คน สั่งจ่ายไปแล้วประมาณ 1,510,000 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ไปจนถึง 31 สิงหาคมนี้