ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านยืนหยัดคัดค้านเหมืองแร่ควอตซ์ จ.สุพรรณบุรี ตอนที่ 2

ความเข้มแข็งของชาวบ้านอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไม่เห็นด้วย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ควอตซ์ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หวั่นผลกระทบต่อผืนป่าและแหล่งน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ จึงรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกว่า 500 คน ประกอบกับคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยืนยันว่า หากชาวบ้านไม่เห็นด้วย โครงการนี้เดินต่อไม่ได้

ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามการขออนุญาตประทานบัตรขอสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่ โดยมีตัวแทนชาวบ้านและทนายความเข้าร่วม 7 ราย โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจาก อบต.องค์พระ ตั้งแต่ปี 2558 และผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ปี 2561 แต่ชาวบ้านยืนยันไม่เคยทราบเรื่อง

นายอำเภอด่านช้าง ย้ำชัด การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรขอสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่ ผ่านขั้นตอนในระดับจังหวัดแล้ว ส่งเรื่องให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมป่าไม้ ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่

ชาวบ้านระบุ การออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน ทำให้ถูกเผาบ้าน เหตุเกิดวันที่ 14 สิงหาคมปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง.เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความชัดเจน เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7