ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ฯพณฯ นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก

ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเชีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวรัสเชีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียอันมีมาอย่างใกล้ชิด จะเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในกิจการทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด