สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เผย ศบค.ถกขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สัปดาห์หน้า ก่อนจะสิ้นสุดมิถุนายนนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าหลัง ศบค.ชุดใหญ่มีมติเรื่องนี้ ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันที่ 23 มิถุนายนต่อไป ทั้งนี้หากไม่ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ แต่พบปัญหาการระบาดใหม่ระลอก 2 นายวิษณุบอกว่า นายกรัฐมนตรีสามารถประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหม่ได้ทันที แล้วนำเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน 3 วัน

ส่วนการกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์นั้น นายวิษณุ บอกเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีและถือเป็นสิทธิของผู้ใช้แรงงาน เบื้องต้นอาจต้องรอให้ผ่านเดือนกรกฎาคมที่มีวันหยุดยาวแล้ว 4 วันก่อน ทั้งนี้อยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้หยุดยาว 6 หรือ 9 วันหรือไม่ เพราะมีข้อยกเว้นได้

ทั้งนี้หลังมีข้อกำหนดเรื่องการผ่อนปรนมาตรการหรือคลายล็อก ระยะที่ 4 และยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศวันที่ 15 มิถุนายน รัฐบาลยังคงคุมเข้มให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริม

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2อย่างเคร่งครัด เช่นกองถ่ายภาพยนตร์ โทรทัศน์ นอกจากมีจุดคัดกรองโรค จุดล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนแล้ว ยังขอให้สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และโฆษณาดูแลกันเองด้วย

มท.สั่งจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
ขณะที่กระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว โดยกำหนดการใช้พื้นที่ให้ชัดเจนเหมาะสม ทั้งพื้นที่พักผ่อน สถานประกอบการ ร้านค้า พื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อจัดสรรผู้เข้ามาท่องเที่ยวไม่ให้แออัด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นรักษาความสะอาด และความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว และประชาชน นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป