7HD ร้อนออนไลน์

กทม.เข้มรับเฟส 4 เตือนร้านนั่งดื่ม-คอนเสิร์ตขายได้เฉพาะตั๋วนั่ง

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงผลการประชุมของกรุงเทพมหานครเรื่องการกำหนดมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 ว่า สถานที่ 5 กลุ่ม ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด ได้แก่ สถานบริการผับ บาร์ สถานบันเทิง โรงเบียร์หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต อาบอบนวด สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งอื่นที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน 11 กลุ่ม ตามที่ภาครัฐอนุญาตให้ผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการในวันที่ 15 มิ.ย. 63  โดยกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้นกับบางกิจการ เช่น  อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน  ซึ่งในนิยามของกระทวงศึกษาธิการหมายถึงโรงเรียนเล็กในชนบทตามต่างจังหวัด ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ ส่วนโรงเรียนของรัฐในกรุงเทพฯและโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรงเรียน จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63

โฆษก กทม. กล่าวด้วยว่า สำหรับคอนเสิร์ตและการแสดงดนตรี ที่ได้รับอนุญาตให้จัดได้โดยมีมาตรการป้องกันความแออัด จำกัดจำนวนคน และลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ แต่ในช่วงแรกกรุงเทพมหานครขอเพิ่มมาตรการให้การจัดคอนเสิร์ตต้องขายเฉพาะตั๋วนั่งเท่านั้น เพื่อจำกัดไม่ให้มีการยืนรวมตัวหนาแน่นหรือยืนออที่หน้าเวทีและจุดอื่นๆด้วย ส่วนการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง เช่น เต้นแอโรบิก ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากก่อนและหลังออกกำลังกาย ระหว่างออกกำลังกายสามารถถอดหน้ากากได้แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ที่อนุญาตบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเว้นสถานบริการคล้ายผับบาร์ไม่อนุญาต หรือสถานประกอบการที่เน้นให้บริการขายแอลกอฮอล์มากกว่าอาหารยังไม่อนุญาตให้เปิด โดยผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่า สถานประกอบการของตนเองมีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายต้องปิดทันที ซึ่งการจดทะเบียนจะระบุถึงข้อกฎหมายเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร ขออนุญาตจำหน่ายสุรา กรณีจัดการแสดงดนตรีสดได้ขออนุญาตกิจการอันตรายถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้นิยามตามความเข้าใจกันเองว่าเป็น ผับแอนด์เรสเตอรองด์ ร้านเอาต์ดอร์ ร้านนั่งชิล หรือโรงเบียร์ หรือแม้แต่ร้านที่เปิดเพลงก็ต้องพิจารณาว่าเปิดเสียงดังอย่างไร ซึ่งทั้งหมดจะพิจารณาตามกฎหมายเป็นหลักเพราะผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถแยกแยะได้

ทั้งนี้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ มีองค์ประกอบดังนี้ 1 สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นธุรกิจที่มีคู่หรือไม่มีคู่บริการ, 2 สถานที่จำหน่ายอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอื่นโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า,  3 สถานอาบอบนวดตัว โดยมีผู้บริการให้กับลูกค้า ยกเว้นนวดแผนไทยที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือนวดเพื่อสุขภาพและเสริมสวย, 4 มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอื่น โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อบันเทิง, ปล่อยปะให้พนักงานหรือนักร้องนั่งกับลูกค้า, จัดบริการขับร้องเพลงให้กับลูกค้าโดยยินยอมให้พนักงานนั่งกับลูกค้า, เต้นหรือยืนยอมให้เต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้น, จัดแสงเสีเสียงหรืออุปกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง), 5 จำหน่ายสุราเครื่องดื่มหลังเวลา 24.00 น., และ 6 สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง