7HD ร้อนออนไลน์

ฝ่ายความมั่นคงยังไม่มั่นใจ ขอชะลอโครงการ Travel Bubble

จากที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ได้รับหลักการโครงการท่องเที่ยว แบบ Travel Bubble หรือการจับคู่ประเทศ ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ที่จะให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่คัดเลือกแล้วว่ามีการควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดี เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่ต้องมีการกักตัว (Quarantine) 14 วัน โดยมีรายงานว่าฝ่ายความมั่นคงได้มีข้อห่วงใยหลายประการ ที่อยากให้ชะลอโครงการนี้ออกไปก่อน

โดยมีการตั้งคำถามจากฝ่ายความมั่นคงว่า จะเลือกคู่ประเทศอย่างไรและจะคัดกรองชาวต่างชาติอย่างไร ที่ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้าแพร่ระบาดในไทยถ้าไม่กักตัว 14 วัน เพราะปัจจุบันขณะนี้พบว่ามีการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมากขึ้น นอกจากนี้ หากชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาแบบ Travel Bubble ไม่ต้องกักตัว แต่สำหรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศยังต้องเข้ากักตัว ก็อาจเกิดความไม่เข้าใจกันได้ สิ่งที่สำคัญชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะยอมรับได้หรือไม่และจะสบายใจหรือไม่ ถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวหรือคนต่างชาติทำธุรกิจในพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ได้ผ่านการกักตัว ในขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังโหมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วย ทั้งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังมาจากผู้ที่กลับจากต่างประเทศ
         
ดังนั้น ฝ่ายความมั่นคงจึงต้องการรายละเอียดและการการันตีให้มากกว่านี้ ซึ่งอาจชะลอโครงการนี้ออกไปก่อน ให้พิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพราะควรจัดการภายในประเทศให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีการติดเชื้อแล้ว

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเร่งผลักดันโครงการ Travel Bubble เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่ากัน ซึ่งเป็นความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ทั่วโลกกำลังหันมาสนใจ หลังสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นของการหารือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาข้อสรุปในแนวทางการดำเนินการ ทั้งการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด ก่อนเสนอ ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาในวันที่ 17 มิ.ย. 2563 นี้ 

โดยระยะแรกจะเปิดรับกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มที่ต้องการเข้ามารักษาพยาบาลในไทย คาดจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณวันละ 1,000 คน โดยไม่มีการกักตัว 14 วัน แต่มีมาตรการอื่นรองรับ เช่น ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง ตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย กำหนดกรอบการเดินทางและพื้นที่ท่องเที่ยว ใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว เป็นต้น เมื่อดำเนินการไปสักระยะหนึ่ง แล้วพบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ก็จะพิจารณาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเข้ามาตามลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง