ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 5 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ​โดยวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชน ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น, อำเภอเมือง และอำเภอซำสูง รวม 2,141 ชุด และมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 10 ชุด ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด