สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโคมไฟโซลาร์เซลล์ นวัตกรรมไทย จ.ชัยนาท

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบกรณี อบต.จังหวัดชัยนาท จัดซื้อโคมไฟ พร้อมเสาไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา