สนามข่าว 7 สี

PEA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในช่วงพายุฤดูฝน

ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มักมีลมพายุกรรโชกแรง ทำให้ป้ายโฆษณา หรือต้นไม้ กิ่งไม้ขนาดใหญ่ ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนจนเสียหาย ทำกระแสไฟฟ้าขัดข้องและดับเป็นวงกว้าง เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยง ด้วยการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขระบบไฟฟ้า ให้บริการแก่ประชาชน หากพบเห็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านของท่าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง