7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนเข้าออกหมู่บ้านพังนานกว่า 3 ปี จ.สมุทรปราการ

ชาวบ้านอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้องเรียนผ่าน Ch7HD Social Care ถนนเข้าออกหมู่บ้านพังมานานกว่า 3 ปี

สวัสดีค่ะ พวกเราชาวซอยลาดกระบัง 14/1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี เดือดร้อนจากการใช้ถนนที่มีสภาพแตกร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง เดินทางเข้า-ออกลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เคยแจ้ง อบต.ราชาเทวะ ให้เข้ามาซ่อมแซม แต่ผ่านไปไม่นานถนนก็พังเหมือนเดิม จึงอยากให้สร้างถนนใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางด้วยค่ะ

และจากกรณีชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ร้องเรียนปัญหาน้ำประปาหยุดไหล เมื่อน้ำไหลก็ไม่สะอาด ขุ่นดำ เรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าท่อประปาของหมู่ 9 ซึ่งอยู่ใต้ดินริมคลองและร่องน้ำแตกชำรุดหลายจุด ทำให้จำเป็นต้องปิดระบบซ่อมแซม เมื่อเปิดจ่ายน้ำจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาขุ่นได้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบซ้ำหลังการซ่อมแซม พบว่าขณะนี้น้ำประปาสะอาด ไหลแรงตามปกติแล้ว ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไหที่ได้ตรวจสอบแก้ไข พร้อมชี้แจงรายละเอียดกลับมาเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย