ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าตรวจปรับปรุงถนน ทน.ปากเกร็ด

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ไปติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนน ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 หรือซอยวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม ได้รับคำยืนยันจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดว่า ได้นำข้อมูลเสียงสะท้อนจากประชาชน เมื่อครั้งลงพื้นที่ร่วมกันวันที่ 13 มีนาคม ไปทบทวนปรับแบบก่อสร้าง จากเดิมตั้งงบประมาณไว้กว่า 18 ล้านบาท เหลือเพียง 6 ล้านบาท โดยจะรื้อและเทพื้นผิวคอนกรีตใหม่ ซ่อมแซมเฉพาะบริเวณที่ชำรุด จากเดิมที่จะใช้วิธีลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ตลอดทั้งสาย เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคซ่อมถนนคืนในบางจุด หลังขอขยายท่อระบายน้ำ

โครงการนี้ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง หลังทุกฝ่ายรับฟังกันด้วยเหตุและผล ทำให้ประหยัดงบประมาณไปถึง 12 ล้านบาท ผู้ร้อง ฝากช่างควบคุมงานด้วยความรัดกุม เพื่อให้ได้มาตรฐานคุ้มค่าเงินแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7