7HD ร้อนออนไลน์

ยธ.ผลักดันนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังการประชุมออกแบบโครงสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ว่า ที่ประชุมฯมีมติตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และการประชุมครั้งนี้ได้ทาบทามภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตข้าราชชั้นผู้ใหญ่ มาร่วมวิพากษ์และให้แนวคิด อาทิ นายธนวรรธน์ พลวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ อดีตผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รวมถึงนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม อดีตผู้ต้องโทษจำคุก 10 เดือน ในคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ซึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อกลางปี 2562ที่ผ่านมา แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งนายสุพจน์ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯแต่อย่างใด แค่เชิญมาร่วมวิพากษ์ในฐานะที่เคยผ่านประสบการณ์รับราชการมาแล้วหลายตำแหน่ง

ขณะนี้เรือนจำประสบปัญหานักโทษล้นคุกด้วยจำนวนผู้ต้องขังทั่วประเทศมากกว่า 380,000 คน และยังมีความกังวลจากสถิติการกระทำความผิดซ้ำที่พบว่า หลังพ้นโทษ 3 ปี จะมีการกระทำผิดซ้ำกลับเข้าเรือนจำสูงถึง 35%  หากสามารถพัฒนาให้ผู้ที่พ้นโทษออกมามีงานทำเป็นหลักแหล่ง นอกจากจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วยังจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรได้อีกด้วย โดยจะให้มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และหารือกับภาคเอกชนว่าจะรองรับแรงงานผู้พ้นโทษได้มากน้อยอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่ความต้องการแรงงานในแต่ภาคธุรกิจ

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้ศึกษาจากโครงการบ้านกึ่งวิถีหรือชุมชนกาลาตาแป จ.นราธิวาส ซึ่งดูแลผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้ได้ฝึกอาชีพด้านปศุสัตว์ เกษตร และการท่องเที่ยว โดยนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์จะคัดเลือกจากผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี หรือนักโทษชั้นเยี่ยมและชั้นดี เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี มาฝึกทักษะอาชีพ ทั้งนี้จากการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศ มีกลุ่มแรงงานนักโทษจำนวน 67,000 คน แต่ในช่วงริเริ่มโครงการจะคัดเลือกนักโทษเข้าทำงานในนิคมอุสาหกรรมราชทัณฑ์ไม่เกิน 3,000  คน