ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้า

เวลา 14.25 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานะผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ถวายรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการต่าง ๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ ทรงมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ตลอดจนพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม โดยพระราชทานความมั่นใจว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลา

ที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ 5 เครื่อง พร้อมทั้งสำรองไว้ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้

นอกจากนี้ ยังทรงมีพระดำริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตั้งแต่ครั้งเกิดโรคซาร์สระบาด เมื่อปี 2546 และเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ โปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20,000 ขวด แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด