ข่าวในพระราชสำนัก

สภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่น

ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง มีการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่จาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายนนี้ เพื่อประกอบอาหารพระราชทาน นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น, อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแฮด รวม 2,109 ชุด นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวม 13 ชุด

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63" เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด