ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน มอบทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา​ 2563 แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ เก่ง​ และ ดี ทูบี นัมเบอร์วัน

ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข​ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา​ สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต​ กรรมการมูลนิธิโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน​ มอบทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ "เก่ง​ และ ดี ทูบี นัมเบอร์​วัน" มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแบบอย่างแก่สมาชิก ทั้งด้านการเรียน มีผลการเรียนระดับดีมาก​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ ร่วมกิจกรรมโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน มาโดยตลอด มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างเก่งและดี สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่

โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะประธานมูลนิธิโครงการ​ ทู​บี นัมเบอร์วัน ทรงมีพระวินิจฉัย พระราชทานทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับพิจารณาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี 4 คน ได้แก่ นายจักรชลัช อยู่พัฒนะวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล​, นายพชร กลีบบัว​ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, นายอภิรักษ์ ชลเทพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวมีน่า เวนเคนยอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด