เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 มิถุนายน 2563

ไทยจะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จากปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม สปป.ลาว และเวียดนามตอนบน