7HD ร้อนออนไลน์

แพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยวยังไม่เข้า ครม.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (16 มิ.ย.63) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยหรือแพ็กเกจท่องเที่ยว ประกอบด้วย เที่ยวปันสุข, เราไปเที่ยวกัน , กำลังใจ  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ยังไม่ได้เสนอให้บรรจุเป็นวาระเข้าสู่การพิจารณาของครม. โดยมีเพียงเตรียมให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณากรณีสถานทูตหลายประเทศยื่นหนังสือติดต่อสอบถามเรื่องช่องทางด่วน หรือ fast lane และเส้นทางปลอดภัย หรือ green lane สำหรับเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย  ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง จึงต้องกำหนดแนวปฏิบัติไว้รอ โดยเบื้องต้นจะพิจารณาสำหรับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยก่อน แต่ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไป เพราะยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในประเทศเหล่านั้นด้วย หลังจากที่หลายประเทศเริ่มมีการกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่อีก

ส่วนการเจรจาจับคู่ประเทศท่องเที่ยว หรือ Travel Bubble ได้เตรียมรายชื่อประเทศไว้แล้ว แต่สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้  คือ กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งนอกจากมาตรการแจกเงินเพื่อจูงใจการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมด้วย