ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : อบจ.นนทบุรี ส่งมอบจอ LED ให้ ทต.บางพลับแล้ว

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือสภา อบจ.นนทบุรี มีมติเอกฉันท์ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่ นายก อบจ.นนทบุรี เสนอให้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ หรือจอ LED ยักษ์ มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท ให้เป็นทรัพย์สินเทศบาลตำบลบางพลับ เพื่อดูแลรักษาและใช้งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ย้อนกลับไปกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ขยายผลข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2561 พบว่าจอ LED ยักษ์ที่ติดตั้งในพื้นที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี บดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงอายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์หรือ Landmark บนเกาะเกร็ด สอดรับกับข้อมูลของอธิบดีกรมศิลปากร ขณะนั้น ระบุหน่วยงานที่ทำโครงการนี้ทำผิด

กฎหมายไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากร ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขณะนั้น หารือกันแก้ไขปัญหานี้จนสำเร็จ ให้ย้ายจอ LED ไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี และเปิดทดลองใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

ทั้งนี้ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED เป็น 1 ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกือบ 45 ล้านบาท จากงบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตามที่ อบจ.นนทบุรี ขอสนับสนุน เริ่มงาน 28 กรกฎาคม 2558 ส่งมอบงาน 24 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดใช้งานแค่ทดสอบระบบจากนั้นไม่ได้ใช้งานเพราะถูกร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมและผลกระทบการเดินเรือ เนื่องจากจอ LED มีแสงสว่างจ้าบดบังสายตาจนมองไม่เห็น

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7