เกาะกระแสออนไลน์

เฮ! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเยียวยา 3,000 บาท เงินเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังวันนี้ (16 มิ.ย.63) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 (สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคม รัฐจะทำการจ่ายย้อนหลัง) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ (ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้)


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์