เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 มิถุนายน 2563

ทั่วทุกภูมิภาคของไทยยังคงมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้...