7HD ร้อนออนไลน์

ชื่นชม ผอ.โรงเรียน ไม่ถือตัว ทำทุกหน้าที่

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน" ประโยคดังกล่าวคงสามารถใช้ได้กับผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง โดยู้ใช้เฟซบุ๊ก "Maliwan Chumram" ได้โพสต์รูปภาพ พร้อมนำเสนอเรื่องราวของ นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงลูกศิษย์

โดยผู้โพสต์ระบุว่า "จะมี ผอ. สักกี่คนที่ไม่หลงในยศ ไม่สวมหัวโขนแบบนี้ ท่านเป็นตัวอย่างให้ครูในโรงเรียนเสมอ เช่น ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน กวาดพื้นถูพื้นห้องเอง ท่าสีโรงเรียน ช่วยภารโรงต่อสายไฟ ทำที่รองน้ำฝน ทำเอกสารเอง ไปเขตเอง ทำอาหารให้ครูทาน หุ้งข้าวให้ครูกิน สอนนักเรียนแทนครูที่ไม่ว่าง ไม่เคยติครูที่ทำงานพลาดค่อยให้แต่กำลังใจ ยุติธรรมกับครูทุกท่านเสมอ ผอ.ตัวอย่าง ผอ.อุทัย ไร่ขาม

#ที่นี้โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
#โรงเรียนจะน่าอยู่ถ้าผอและครูน่ารัก"