ห้องข่าวภาคเที่ยง

เริ่มการ์ดตก! ประชาชนภาคเหนือไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน

ทีมข่าว 7HD จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมของประชาชนบางส่วนที่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่น ในเขตตลาดสด อำเภอเมืองเชียงราย เริ่มไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือไว้ หรือจะเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย ที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าตามตลาดสด และผู้ค้าบางรายก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเช่นกัน ทุกคนให้เหตุผลว่าไม่พบการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่แล้ว จึงรู้สึกผ่อนคลาย

ที่จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอรสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังคงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หลังพบว่าประชาชนการ์ดเริ่มตกแล้วเช่นกัน โดยย้ำด้วยว่าเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย

ที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่าตามร้านอาหารที่เปิดในช่วงกลางคืนมีจำนวนลูกค้าไปใช้บริการกันมากขึ้น บางร้านก็ปล่อยปละละเลยทั้งไม่สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ทางจังหวัดฯ ต้องย้ำและประชาสัมพันธ์กันบ่อยๆ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจนกว่าจะมั่นใจว่าไทยปลอดจากเชื้อ

ที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่สีขาวไม่พบการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ฝากชื่นชมประชาชนที่ยังให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคเป็นอย่างดีแม้จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ได้แล้วก็ตาม