ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่น

ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-20  มิถุนายน 2563 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมอบอาหารให้ประชาชนตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง และอำเภอพระยืน รวม 2,010 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย 15 ชุด แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพระยืน

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด