สนามข่าว 7 สี

พาณิชย์ เปิดโครงการ Back to School ลดราคาสินค้ารับเปิดเทอม สูงสุด 80%

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีก 5 วัน ที่จะครบเวลาเป็น 2 เท่าของระยะฟักตัว ที่จะบอกได้ว่าไทย ปลอดเชื้อโควิด-19 ไม่มีการระบาดในประเทศครบ 28 วัน

อีก 2 สัปดาห์จะเปิดภาคเรียนแล้ว คุณผู้ปกครองคงพอคลายความกังวลใจได้บ้าง เมื่อกระทรวงพาณิชย์ประกาศโครงการ Back to School ลดราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนสูงสุด 80%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ล็อต 5 Back to School โดยรอบนี้นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 6 หมวด ได้แก่ ชุดนักเรียน, รองเท้าถุงเท้า, กระเป๋า, ตำราเรียน-หนังสือ, เครื่องเขียน และสื่อการเรียน-การสอน รวมกว่า 1,600 รายการ ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมปลาย ลดราคาสูงสุดถึง 80% ตั้งแต่วันนี้วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทด้วยกัน

คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถซื้อหาสินค้าราคาถูกได้จากห้างค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ยืนยันว่าสินค้าที่นำมาลดราคาล้วนเป็นสินค้าคุณภาพทั้งสิ้น

นอกจากสินค้าเพื่อนักเรียนแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาต่ำกว่าท้องตลาด ลดค่าครองชีพของประชาชน จากการระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับจุดจำหน่ายสินค้านั้นจะหมุนเวียนไปตามแหล่งชุมชน เพื่อให้สะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด