เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มิถุนายน 2563

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่...