7HD ร้อนออนไลน์

รร.นานาชาติเซนแอนดรูว์ ป้องกันเข้ม โควิด-19

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติ เซนแอนดรูว์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนนานาชาติเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4

โดยโรงเรียนนานาชาติจะเน้นมาตรการสำคัญการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และมาตรการเว้นระยะห่างในแต่ละกิจกรรม ควบคู่กับการเรียนการสอน 

ขณะที่กิจกรรมการร่วมกลุ่มของเด็กนักเรียน ยังคงเน้นย้ำ จำกัดจำนวนคนให้น้อย ส่วนกีฬากลางแจ้ง เช่น การเล่นฟุตบอล และกีฬาว่ายน้ำต้องงคำนึงถึงความสะอาดและการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงรถรับส่งนักเรียนน้องเว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง และต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยเด็กนักเรียนและคนขับรถต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กนักเรียนไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจเนื่องต้องใช้กำลังในการทำกิจกรรม และจะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดสถานที่ ผิวสัมผัสหลังนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จแล้วทุกครั้ง

ด้าน ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูว์ กรุงเทพมหานครระบุว่า โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูว์ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษ โดยจะมีการปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคมและเปิดกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ภาคการศึกษา

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เกิดการระบาดโควิด-19 ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการสอนระบบออนไลน์โดยให้เด็กนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์กับคุณครู ส่วนการประเมินผลจะเป็นในรูปแบบการวัดผลการเรียนรู้มากกว่าที่จะเน้นการสอบ เนื่องจากข้อสอบของโรงเรียนนานาชาติจะเป็นข้อสอบจากโรงเรียนต่างประเทศเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามสำหรับสัดส่วนนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูว์ จะมีคนไทยร้อยละ 50 ต่างประเทศร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทย โดยตั้งแต่เปิดเรียน 15 กรกฎาคม 2563 ได้ใช้มาตรการการมาเรียนเลื่อมเวลาแต่ละช่วงชั้น เช่น บางส่วนจะเรียนออนไลน์ที่บ้านและบางส่วนจะเรียนที่โรงเรียน โดยแต่ะละชั้นเรียนมีนักเรียนห้องละ 20-25 คน และจะเน้นในเรื่องคัดกรองของผู้ที่จะเข้ามายังโรงเรียนทุกคนโดยต้องกรอกรายละเอียดชื่อ-สกุล แลกบัตร ถ่ายรูป ก่อนจะเข้ามาภายในโรงเรียน