ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : คมนาคมเร่งรัดแผนลงทุนเชื่อมอาเซียน

คืบหน้าไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ สำหรับแผนขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 2 รองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนต่อปี ตอนนี้เหลือแค่วางระบบตรวจจับวัตถุระเบิด, ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า และระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ หรือ APM และระบบรถไฟฟ้าไร้คนขับ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้เต็มรูปแบบในอีก 2 ปีข้างหน้า

เช่นเดียวกับการขยายท่าอากาศยานดอนเมืองระยะ 3 ซึ่งตั้งเป้ารองรับผู้โดยสารถึง 40 ล้านคนต่อปี ควบคู่กับการปรับปรุงท่าอากาศยานอีก 9 แห่ง ตามมาตรฐานความปลอดภัย ICAO ซึ่งกระทรวงคมนาคม มุ่งหวังใช้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและการลงทุนทางอากาศระดับสากล

ส่วนการขยายเส้นทางเดินเรือ เชื่อมฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ หาจุดเชื่อมต่อหรือ แลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ควบคู่ไปกับยกระดับการเดินเรือ วงแหวนอันดามัน ให้การขนส่งทางน้ำเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำระดับโลก เพื่อเปิดประตูการค้าไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV และจีนตอนใต้ ทั้งทางบก และทางน้ำ

ทั้งหมดคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลก และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้งบประมาณปี 2563 ของกระทรวงคมนาคม วงเงินรวม 208,315 ล้านบาท จาก 86 โครงการหลัก