ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ นวัตกรรมไทย ตอนที่ 2

ประชาชนส่งข้อมูลร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับการใช้งบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าซ้ำซ้อน จึงลงพื้นที่ขยายผลในพื้นที่เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รองปลัดเทศบาลตำบลตลุก ชี้แจง เป็นงบประมาณของ อบจ.ชัยนาท ทยอยติดตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ชัยนาท ชี้แจง ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 3 สัญญา งบประมาณ 99.8 ล้านบาท โดยเลือกโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ในบัญชีนวัตกรรมไทย เพราะมีคุณภาพ สินค้าถูกออกแบบให้สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา ขณะเดียวกันภาครัฐให้การรับรองว่า สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

บริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 จากนั้นได้เพิ่มผู้แทนจำหน่ายรายที่ 2 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัทที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยกับตัวแทนจำหน่าย 2 บริษัท มีรายชื่อของกรรมการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน สอบถามเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7