ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อยังเป็นศูนย์

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันพ
ฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศยังคงเป็น 0 ราย...