เกาะกระแสออนไลน์

ผู้ถือบัตรคนจนได้เงินเยียวยารวม 3000 บาท ใครลืมรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก้ไขได้!!

ผู้มีบัตรคนจน จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ วงเงินงบประมาณ 3.49 พันล้านบาท

กรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

-ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง
-จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด โดยทางธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่อง
-หลังจากสอดบัตรเข้าตู้ ATM ให้กดตัวเลข 6 หลัก (เช่น 123456)
-เลือกลืมรหัสคู่บัตร
-จากนั้นให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ / กดยืนยัน
-ตั้งคู่รหัสใหม่จำนวน 2 ครั้ง
-กดหมายเลข OTP และกดยืนยัน

หากติดปัญหา เช่น รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขซ้ำกันในระบบ ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดําเนินการ

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนปีที่ผลิต (30 กันยายน 2565) ใช้เป็นเครื่องมือในการชําระค่าสินค้าและบริการทั้งในภาคการขนส่งและ นอกภาคการขนส่ง รวมทั้งยืนยันสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกครั้ง นอกจากนี้บัตรยังมีคุณสมบัติเป็นกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถเติมเงินลงในบัตรได้และถอนเงินในส่วนที่เติมนี้เป็นเงินสดได้ที่ ATM หรือสาขาธนาคารได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) สําหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับหน่วยรับลงกับหน่วยลงทะเบียนในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการนครปฐม และสมุทรสาคร
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/18/24news.jpg
แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก สําหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับหน่วยรับลงทะเบียน นอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร)

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/18/92news_2.jpg


คําแนะนําการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด
-กรุณาเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับสวัสดิการจากรัฐบาล
-หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนําบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตร และผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้จะมีความผิด ต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย่าหลงเชื่อ! ไม่มีการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา 3000 ผ่าน e-Social Welfare
- แนะขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กได้ที่ govwelfare.cgd.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง