ข่าวในพระราชสำนัก

สภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ 8

ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง มีการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่จาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 5 สำหรับวันนี้เป็นวันที่ 8 มีการประกอบอาหารพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในอำเภอเมือง และอำเภอซำสูง รวม 2,030 ชุด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 14 ชุด และชุดอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 17 ชุด แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี'63" เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด