ข่าวในพระราชสำนัก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ซึ่งโครงการทูบี นัมเบอร์วันฯ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มีเกณฑ์การพิจารณาสำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด "โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน" และการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย มีชมรมเข้าประกวดฯ 57 ชมรม เป็นกลุ่มต้นแบบ 5 ชมรม และกลุ่มดีเด่น 52 ชมรม ผลการตัดสินกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563 ระดับเงิน ได้แก่ ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง เขตยานนาวา, ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ, ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม, ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน และชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง และกลุ่มดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมี 10 ชมรม อาทิ ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง, ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ และชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด