สนามข่าว 7 สี

กรมรางฯ ปรับรูปแบบรถไฟฟ้ารับเปิดเทอม เน้นคัดกรอง-สวมหน้ากากฯ

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเปิดเทอมกันแล้ว หนึ่งในช่องทางการเดินทางที่จะมีคนไปใช้บริการมากขึ้น คือรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ตอนนี้คนหนาแน่นอยู่แล้ว เมื่อเปิดเทอมก็จะยิ่งแน่นกว่าเดิม กรมรางฯ จึงมีการออกแบบและกำหนดมาตรการดูแลผู้โดยสารและคลายล็อกมาตรการเว้นระยะห่างบนรถไฟฟ้า

รูปแบบที่กรมการขนส่งทางราง บอกว่า มีการออกแบบขึ้นใหม่ และได้เสนอ ศบค. ไป คือการคลายล็อกการเว้นระยะห่างภายในรถไฟฟ้า และรถไฟชานเมือง เพราะตอนนี้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการประมาณ 800,000 คนต่อวันแล้ว และพอเปิดเทอมแล้วจะมีผู้โดยสารเพิ่มมามากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

รูปแบบที่ทางกรมรางฯ ออกแบบไว้ เริ่มจากการเพิ่มความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสาร ก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาธรรมดา จำกัดความหนาแน่นของผู้โดยสารในขบวนรถไม่เกิน 25% ช่วงเวลาเร่งด่วนไม่เกิน 50% เปิดเทอมนี้จะขยายความหนาแน่นของผู้โดยสารออกไปไม่เกิน 70% ต่อขบวน

อีกสิ่งหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยน คือการกำหนดจุดยืนสำหรับจับราวเป็นแบบหันหลังชนกัน จากก่อนหน้านี้เป็นแบบฟรีสไตล์ ถ้าใครโชคดีได้นั่ง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งที่นั่งเหมือนกัน ก่อนหน้านี้จะจัดที่นั่งแบบ 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง ถ้าผู้ปกครองมากับบุตรหลาน คู่รัก หรือเพื่อนที่มาด้วยกันก็ต้องถูกนั่งแยกกันไป แต่รูปแบบใหม่จะอนุญาตให้นั่งติดกันได้ในรูปแบบ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง ถ้าผู้ปกครองมากับบุตรหลาน จะไปส่งโรงเรียนก็นั่งด้วยกันได้

ส่วนใครที่กลัวว่าการเพิ่มความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบนี้ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ก็มีงานวิจัยว่า หากเข้มงวดในเรื่องการคัดกรอง การสวมหน้ากาก และการทำความสะอาดสถานี หรือมือของผู้โดยสารและพนักงาน จะไม่มีผู้ติดเชื้อในระบบรถสาธารณะ แถมในประเทศไทยก็ไม่พบการติดเชื้อ 20 กว่าวันแล้ว